A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

REGON: 356378582

tel. 123 999 888, 601 203 214

fax: 123 999 890

sekretariat@zdp.wieliczka.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Aktualności

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych nr 2060K i 2027K z 2034K”

22.10.2020

 ZDP.ZP.271.9.2020 Wieliczka, 2020-10-22


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję, że w dniu 22.10.2020 r. został unieważniony przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych nr 2060K i 2027K z 2034K”
Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

Protokół z otwarcia ofert ZDP.ZP.271.9.2020

19.10.2020

 ZDP.ZP.271.9.2020

Wieliczka, 2020-10-19


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 tys. euro na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych nr 2060K i 2027K z 2034K”

Część I
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

Część II
Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2027K z drogą powiatową 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00”

Protokół z otwarcia ofert ZDP.ZP.2721.15.2020

02.10.2020

 ZDP.ZP.2721.15.2020

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2020 r.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZDP.ZP.271.8.2020

24.09.2020

 ZDP.ZP.271.8.2020 


INFORMACJAO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 24.09.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2020r.”

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 104 845