A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

REGON: 356378582

tel. 123 999 888, 601 203 214

fax: 123 999 890

sekretariat@zdp.wieliczka.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZDP.ZP.271.8.2018

14.05.2019

 ZDP.ZP.271.8.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 14 maja 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego"

Protokół z otwarcia ofert ZDP.ZP.2721.6.2019

08.05.2019

 ZDP.ZP.2721.6.2019 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


Zapytanie o cenę na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2018r. 1986) oraz Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

„Koszenie skarp rowów, poboczy oraz pasa drogowego w rejonie skrzyżowań dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2019 r.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZDP.ZP.271.4.2019 cześć II

17.04.2019

 ZDP.ZP.271.4.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 17.04.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych dla 5 zadań.
Część II
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa – Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012763”Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 75 024