A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

REGON: 356378582

tel. 123 999 888, 601 203 214

fax: 123 999 890

sekretariat@zdp.wieliczka.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Aktualności

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

10.06.2021

 ZDP.ZP.271.9.2021 Wieliczka, 2021-06-10


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.9.2021
Termin składania ofert: 10.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie: 2 504 602,00 zł brutto

Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

10.06.2021

 ZDP.ZP.271.9.2021 Wieliczka, 2021-06-10


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.9.2021
Termin składania ofert: 10.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie: 2 504 602,00 zł brutto

Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 r. godz. 11:00

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,2004K”

25.05.2021

 Informuję, że w dniu 25.05.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,2004K”

Część I
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki.”

Część II
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004 K Wola Batorska – Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki”

.

„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

25.05.2021

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 25.05.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”
Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 124 154