A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

REGON: 356378582

tel. 123 999 888, 601 203 214

fax: 123 999 890

sekretariat@zdp.wieliczka.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Aktualności

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

15.09.2021

 ZDP.ZP.271.15.2021 Wieliczka, 2021-09-15


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 15.09.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

07.09.2021

 ZDP.ZP.2721.16.2021 Wieliczka, 2021.09.07


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

06.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-06

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA


„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”
*Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa
*Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna
*Część III Teren Gminy Kłaj.
*Część IV Teren Gminy Gdów.
*Część V Teren Gminy Biskupice.


W dniu 06.09.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust 1 pkt. 1.

Unieważnienie dotyczy wszystkich części postępowania.

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena ofert, przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej części.

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

03.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-03

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.13.202

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.


Oferty złożyli:Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 130 961