A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

Ta wiadomość nie była zmieniana