A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

REGON: 356378582

tel. 123 999 888, 601 203 214

fax: 123 999 890

sekretariat@zdp.wieliczka.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Aktualności

.: Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

17.05.2021

 ZDP.ZP.271.7.2021 Wieliczka, 2021-05-17

 Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.7.2021

Termin otwarcia ofert: 17.05.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

17.05.2021

 ZDP.ZP.271.7.2021 Wieliczka, 2021-05-17


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.7.2021
Termin składania ofert: 17.05.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

591 221,03 zł

Termin otwarcia ofert: 17.05.2021 r. godz. 11:00

„Koszenie skarp rowów, poboczy oraz pasa drogowego w rejonie skrzyżowań dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021r

14.05.2021

 ZDP.ZP.2721.12.2021


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000,00zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce z dnia 04.01 2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

„Koszenie skarp rowów, poboczy oraz pasa drogowego w rejonie skrzyżowań dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021r.”

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K, 2004K ”

11.05.2021

 ZDP.ZP.271.8.2021 Wieliczka, 2021-05-11

 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K, 2004K ”

Zamówienie podzielone na II części
Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.8.2021


Cześć I
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki.”
Część II
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004 K Wola Batorska – Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki”

Termin otwarcia ofert: 11.05.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 4 udostępnia informację z otwarcia ofert:Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 120 760