A A A
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,1959K,2017K ”

23.04.2021

 ZDP.ZP.271.5.2021 Wieliczka, 2021-04-23


Dotyczy: Postępowania pn.: „„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,1959K,2017K ”

Część I
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki.”

1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

W dniu 23.04.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1 nr ZDP.ZP.271.5.2021 Część I

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena ofert przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:
W postępowaniu złożono oferty, najniższa cena wynosi 29 520,00 złotych brutto. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 20 000,00 złotych brutto. Oferta znacząco przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3.

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 23.04.2021

Dokument oglądany razy: 75
« inne aktualności