A A A
SmodBIP

„Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

07.03.2022

 Sprostowanie
Informujemy że rękojmia za wady i gwarancja jakości we wszystkich złożonych ofertach jest jednakowa i wynosi 72 miesiące.

Zamawiający w ofercie nr 2 i nr 3 omyłkowo w protokole z otwarcia ofert wpisał 40 miesięczny okres rękojmi za wady i gwarancja jakości.

Skorygowany protokół dnia 07.03.2022

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 07.03.2022

Dokument oglądany razy: 215
« inne aktualności