A A A
SmodBIP

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

12.04.2022

 ZDP.ZP.271.5.2022 Wieliczka, 2022-04-12

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.5.2022

Termin składania ofert: 12.04.2022 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

3 526 544,49 złotych

Termin otwarcia ofert: 12.04.2022 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 12.04.2022

Dokument oglądany razy: 564
« inne aktualności