A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.04.2023 14:30, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana terminu składania ofert

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
Zamówienia na roboty budowlane


„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.8.2023

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00173246/01 z dnia 12 kwietnia 2023
Termin składania ofert: 2023-05-05 09:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy e- zamówienia
Termin otwarcia ofert: 2023-05-05 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-06-02

Dokumentacja zamówienia na stronie internetowej e zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a749a16a-d91e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 12.04.2023 14:30
Dokument oglądany razy: 244
Podlega Ustawie