A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki -Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 5

20.04.2022

 ZDP.ZP.271.6.2022 Wieliczka, 2022-04-20


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 20.04.2022 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki -Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki”

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

12.04.2022

 ZDP.ZP.271.5.2022

Wieliczka, 2022-04-12

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.5.2022


Termin otwarcia ofert: 12.04.2022 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

12.04.2022

 ZDP.ZP.271.5.2022

Wieliczka, 2022-04-12

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.5.2022


Termin otwarcia ofert: 12.04.2022 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.”

08.04.2022

 
„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 202 r.”

Termin składania ofert: 08.04.2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.04.10.2022r. godz. 10:10

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:
128 781,00 zł

„Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

07.03.2022

 Sprostowanie
Informujemy że rękojmia za wady i gwarancja jakości we wszystkich złożonych ofertach jest jednakowa i wynosi 72 miesiące.

Zamawiający w ofercie nr 2 i nr 3 omyłkowo w protokole z otwarcia ofert wpisał 40 miesięczny okres rękojmi za wady i gwarancja jakości.

Skorygowany protokół dnia 07.03.2022

„Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

03.03.2022

 Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.3.2022

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

03.03.2022

 ZDP.ZP.271.3.2022 Wieliczka, 2022-03-03

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, powiat wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.3.2022

Termin składania ofert: 03.03.2022 r. godz. 09:00
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

Na zamówienie podstawowe zamawiający przeznaczy kwotę 481 864,52 złotych

Termin otwarcia ofert: 03.03.2022 r. godz. 11:00

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”

24.02.2022

 ZDP.ZP.271.2.2022

Informuję, że w dniu 24.02.2022 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”
Część I - Remont nawierzchni asf. przy użyciu remontera.
Część II - Remont nawierzchni asf. z MMA „na gorąco.

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.

16.02.2022

 ZDP.ZP.271.1.2022 Wieliczka, 2022-02-16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 16.02.2022 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.
Część 1
"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.
Część 2
"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r”

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”

16.02.2022

 ZDP.ZP.271.2.2022 Wieliczka, 2022-02-16

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach


Termin otwarcia ofert: 16.02.2022 r. godz. 11:00
powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”


Część I - Remont nawierzchni asf. przy użyciu remontera
Część II - Remont nawierzchni asf. z MMA „na gorąco”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.2.2022

„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”

16.02.2022

 „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego w 2022r.”


Część I - Remont nawierzchni asf. przy użyciu remontera
Część II - Remont nawierzchni asf. z MMA „na gorąco”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.2.2022


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.

04.02.2022

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.1.2022

Na zamówienie podstawowe zamawiający przeznaczy kwotę 345 696,17 złotych
Część 1
"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r. – 165 033,77 zł
Część 2
"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r. ” – 180 662,40 zł

Termin otwarcia ofert: 04.02.2022 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.

04.02.2022

 "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.
Część 1
"Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.
Część 2
"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r. ”

„Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.”

24.01.2022

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 24.01.2022 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r.”

„Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r”

14.01.2022

 Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2022 r”


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 32 099