A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

20.07.2021

 ZDP.ZP.271.11.2021 Wieliczka, 2021-07-20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 20.07.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

14.07.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-07-14


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 14.07.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

12.07.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

W dniu 12.07.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

12.07.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

W dniu 12.07.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

08.07.2021

 ZDP.ZP.271.12.2021

Wieliczka, 2021-07-08

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Termin otwarcia ofert: 08.07.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Oferty złożyli:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

08.07.2021

ZDP.ZP.271.12.2021 Wieliczka, 2021-07-08


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.12.2021

Termin składania ofert: 08.07.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 150 000,00 zł

Termin otwarcia ofert: 08.07.2021 r. godz. 11:00

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

28.06.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-06-28

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”
Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2021

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:
13 657 816,00 zł

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

28.06.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-06-28


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2021

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

13 657 816,00 zł

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021 r. godz. 11:00

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

25.06.2021

ZDP.ZP.271.11.2021

Wieliczka, 2021-06-25


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

25.06.2021

 ZDP.ZP.271.11.2021 Wieliczka, 2021-06-25


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.11.2021

Termin składania ofert: 25.06.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

3 854 909,00 zł

Termin otwarcia ofert: 25.06.2021 r. godz. 11:00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

23.06.2021

 ZDP.ZP.271.9.2021
Wieliczka, 2021-06-23

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 23.06.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

10.06.2021

 ZDP.ZP.271.9.2021 Wieliczka, 2021-06-10


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.9.2021
Termin składania ofert: 10.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie: 2 504 602,00 zł brutto

Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

10.06.2021

 ZDP.ZP.271.9.2021 Wieliczka, 2021-06-10


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.9.2021
Termin składania ofert: 10.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie: 2 504 602,00 zł brutto

Termin otwarcia ofert: 10.06.2021 r. godz. 11:00

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,2004K”

25.05.2021

 Informuję, że w dniu 25.05.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,2004K”

Część I
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie - Janowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki.”

Część II
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004 K Wola Batorska – Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki”

.

„Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”

25.05.2021

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 25.05.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 roku”
Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 26 043