A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

15.09.2021

 ZDP.ZP.271.15.2021 Wieliczka, 2021-09-15


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 15.09.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

07.09.2021

 ZDP.ZP.2721.16.2021 Wieliczka, 2021.09.07


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

06.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-06

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA


„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”
*Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa
*Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna
*Część III Teren Gminy Kłaj.
*Część IV Teren Gminy Gdów.
*Część V Teren Gminy Biskupice.


W dniu 06.09.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust 1 pkt. 1.

Unieważnienie dotyczy wszystkich części postępowania.

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena ofert, przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej części.

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

03.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-03

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.13.202

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.


Oferty złożyli:

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

03.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-03


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.:
„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.13.2021

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 187 695,06 zł
W tym

Część I - 741 263,09 zł
Część II – 354 771,015 zł
Część III – 296 567,35 zł
Część IV – 573 420,95 zł
Część V - 221 672,53 zł

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz. 11:00

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

02.09.2021

 ZDP.ZP.271.14.2021
Wieliczka, 2021-09-02


„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2021


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Oferty złożyli:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

02.09.2021

 ZDP.ZP.271.14.2021 Wieliczka, 2021-09-02


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2021

Termin składania ofert: 02.09.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 150 000,00 zł

Termin otwarcia ofert: 02.09.2021 r. godz. 11:00

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

20.07.2021

 ZDP.ZP.271.11.2021 Wieliczka, 2021-07-20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 20.07.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś -Węgrzce od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80”

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

14.07.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-07-14


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 14.07.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

12.07.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

W dniu 12.07.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

12.07.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

W dniu 12.07.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

08.07.2021

 ZDP.ZP.271.12.2021

Wieliczka, 2021-07-08

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Termin otwarcia ofert: 08.07.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Oferty złożyli:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

08.07.2021

ZDP.ZP.271.12.2021 Wieliczka, 2021-07-08


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.12.2021

Termin składania ofert: 08.07.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 150 000,00 zł

Termin otwarcia ofert: 08.07.2021 r. godz. 11:00

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

28.06.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-06-28

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”
Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2021

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. godz. 09:00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:
13 657 816,00 zł

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”

28.06.2021

 ZDP.ZP.271.10.2021 Wieliczka, 2021-06-28


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowości Grabówki Powiat Wielicki”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2021

Termin składania ofert: 28.06.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

13 657 816,00 zł

Termin otwarcia ofert: 28.06.2021 r. godz. 11:00Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 26 515