A A A
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.”

21.10.2021

 ZDP.ZP.271.16.2021 Wieliczka, 2021-10-21


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 21.10.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.”

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

20.10.2021

 ZDP.ZP.271.15.2021 Wieliczka, 2021-10-20


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 20.10.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”
*Część IV Teren Gminy Gdów.
*Część V Teren Gminy Biskupice.

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

18.10.2021

 ZDP.ZP.271.15.2021
Wieliczka, 2021-10-18


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 18.10.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”
Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Południowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.

11.10.2021

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.
Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.16.2021


Termin otwarcia ofert: 11.10.2021 r. godz. 11:00

Z powodu awarii epuap godzina otwarcia przesunięta na 13:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.

11.10.2021

 ZDP.ZP.271.16.2021 Wieliczka, 2021-10-11


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki.

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.16.2021

Termin składania ofert: 11.10.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

1 747 979,00 zł

Termin otwarcia ofert: 11.10.2021 r. godz. 11:00

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.” Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna

08.10.2021

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 08.10.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna


1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

„P„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”rowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

05.10.2021


„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.15.2021

Termin otwarcia ofert: 05.10.2021 r. godz. 11:00

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

05.10.2021

ZDP.ZP.271.15.2021

Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.:
„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.15.2021

Termin składania ofert: 05.10.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 187 695,06 zł

W tym

Część I - 741 263,09 zł
Część II – 354 771,015 zł
Część III – 296 567,35 zł
Część IV – 573 420,95 zł
Część V - 221 672,53 zł

Termin otwarcia ofert: 05.10.2021 r. godz. 11:00

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

15.09.2021

 ZDP.ZP.271.15.2021 Wieliczka, 2021-09-15


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w dniu 15.09.2021 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

07.09.2021

 ZDP.ZP.2721.16.2021 Wieliczka, 2021.09.07


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz wycinka drzew na terenie Powiatu Wielickiego w 2021 r.”

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

06.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-06

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA


„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”
*Część I Teren Miasta i Gminy Wieliczka -Część Południowa
*Część II Teren Miasta i Gminy Wieliczka – Część Północna
*Część III Teren Gminy Kłaj.
*Część IV Teren Gminy Gdów.
*Część V Teren Gminy Biskupice.


W dniu 06.09.2021 r. zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 129 ust 1 pkt. 1.

Unieważnienie dotyczy wszystkich części postępowania.

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena ofert, przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej części.

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

03.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-03

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.13.202

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.


Oferty złożyli:

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”

03.09.2021

 ZDP.ZP.271.13.2021 Wieliczka, 2021-09-03


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.:
„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w sezonie zimowym 2021/2022 r.”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.13.2021

Termin składania ofert: 03.09.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 187 695,06 zł
W tym

Część I - 741 263,09 zł
Część II – 354 771,015 zł
Część III – 296 567,35 zł
Część IV – 573 420,95 zł
Część V - 221 672,53 zł

Termin otwarcia ofert: 03.09.2021 r. godz. 11:00

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

02.09.2021

 ZDP.ZP.271.14.2021
Wieliczka, 2021-09-02


„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2021


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy Pzp udostępnia informację z otwarcia ofert.

Oferty złożyli:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”

02.09.2021

 ZDP.ZP.271.14.2021 Wieliczka, 2021-09-02


Zgodnie z art.222 ust 4 Zamawiający informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K”


Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.14.2021

Termin składania ofert: 02.09.2021 r. godz. 09:00


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie:

2 150 000,00 zł

Termin otwarcia ofert: 02.09.2021 r. godz. 11:00Opublikował: Adam Kardas
Publikacja dnia: 07.10.2014
Podpisał: Adam Kardas
Dokument z dnia: 07.10.2014
Dokument oglądany razy: 26 793